تصویر ساحلی زیبا در نزدیکی ناحیه پونتا کانا در جمهوری دومینیکن. کشور جزیره ای دومینیکن در دریای...
تصویر ساحلی زیبا در نزدیکی ناحیه پونتا کانا در جمهوری دومینیکن. کشور جزیره ای دومینیکن در دریای...
این صبحانه که به مانگیو معروف است از بارهنگ جوشیده شده با کره، سوسیس، پنیر و تخم مرغ تشکیل شده است....
این صبحانه که به مانگیو معروف است از بارهنگ جوشیده شده با کره، سوسیس، پنیر و تخم مرغ تشکیل شده است....
بنا بر این گزارش، توفان آیزاک هم‌اکنون مسیر فلوریدا در آمریکا را در پیش گرفته است و انتظار می‌رود...
بنا بر این گزارش، توفان آیزاک هم‌اکنون مسیر فلوریدا در آمریکا را در پیش گرفته است و انتظار می‌رود...
جست و جو ی پیشرفته