تصویر ساحلی زیبا در نزدیکی ناحیه پونتا کانا در جمهوری دومینیکن. کشور جزیره ای دومینیکن در دریای...
تصویر ساحلی زیبا در نزدیکی ناحیه پونتا کانا در جمهوری دومینیکن. کشور جزیره ای دومینیکن در دریای...
این صبحانه که به مانگیو معروف است از بارهنگ جوشیده شده با کره، سوسیس، پنیر و تخم مرغ تشکیل شده است....
این صبحانه که به مانگیو معروف است از بارهنگ جوشیده شده با کره، سوسیس، پنیر و تخم مرغ تشکیل شده است....
...با آماده شدن مقامات این ایالت برای مواجهه با توفان گرمسیری «آیزاک» وضعیت فوق‌العاده اعلام کرد.
...با آماده شدن مقامات این ایالت برای مواجهه با توفان گرمسیری «آیزاک» وضعیت فوق‌العاده اعلام کرد.
جست و جو ی پیشرفته