ایجاد زخم بستر چهار مرحله دارد که عبارتند از: 1- ایجاد قرمزی روی پوست که با گذاشتن انگشت روی آن سفید...
ایجاد زخم بستر چهار مرحله دارد که عبارتند از: 1- ایجاد قرمزی روی پوست که با گذاشتن انگشت روی آن سفید...
Tweet Follow @RadioFarda_
Tweet Follow @RadioFarda_
*از اینجا به بعد بازدید ها که بیشتر شد زمان ملاقات های ما با جانبازان کم شد و دیدار ها را خلاصه...
*از اینجا به بعد بازدید ها که بیشتر شد زمان ملاقات های ما با جانبازان کم شد و دیدار ها را خلاصه...
۲ ) را کلیک نمایید. تقوا و تخصص!
۲ ) را کلیک نمایید. تقوا و تخصص!
۱ و ۲ ) را کلیک نمایید. تقوا و تخصص!
۱ و ۲ ) را کلیک نمایید. تقوا و تخصص!
از زخم بستر چه می‌دانید؟
از زخم بستر چه می‌دانید؟
آقا این پولها در مقابل مبالغ هنگفتی که صرف جاهای دیگرمی شود بسیارناچیز است . شاید باورش سخت باشد ولی...
آقا این پولها در مقابل مبالغ هنگفتی که صرف جاهای دیگرمی شود بسیارناچیز است . شاید باورش سخت باشد ولی...
درمان هم برای پولدارهاست!
درمان هم برای پولدارهاست!
حديث پيامبرخدا (ص) مي فرمايند: يکي از انواع زياده روي، اين است که هر آن چه را دوست داري، بخوري....
حديث پيامبرخدا (ص) مي فرمايند: يکي از انواع زياده روي، اين است که هر آن چه را دوست داري، بخوري....
جست و جو ی پیشرفته