ناتالی وود در لباس ایو سن لوران. او در ۵۶ فیلم و سریال بازی کرد ناتالیا نیکلائونا زاخارنکو فرزند یک...
ناتالی وود در لباس ایو سن لوران. او در ۵۶ فیلم و سریال بازی کرد ناتالیا نیکلائونا زاخارنکو فرزند یک...
جین فوندا و مایک سازارین در فیلمِ آن‌ها به اسب‌ها شلیک می‌کنند این نخستین همکاری او با رابرت ردفورد،...
جین فوندا و مایک سازارین در فیلمِ آن‌ها به اسب‌ها شلیک می‌کنند این نخستین همکاری او با رابرت ردفورد،...
جست و جو ی پیشرفته