در همین زمینه: ناگفته‌های صعود برودپیک؛ برخی مصاحبه‌ها را که می‌خوانم می‌سوزم حکم صعود کوهنوردان...
در همین زمینه: ناگفته‌های صعود برودپیک؛ برخی مصاحبه‌ها را که می‌خوانم می‌سوزم حکم صعود کوهنوردان...
لینک دائم
لینک دائم
تاريخ پنجشنبه 1392/09/28 سـاعت 11:28 بعد از ظهر نويسنده آیدا وامیر به یادت هستم به یادت هستم میرم...
تاريخ پنجشنبه 1392/09/28 سـاعت 11:28 بعد از ظهر نويسنده آیدا وامیر| | به یادت هستم به یادت هستم میرم...
جست و جو ی پیشرفته