در همین زمینه: 21 صعود به اورست صعود به اورست توسط اولین زن عرب کوهنورد روسی در مسیر فتح اورست جان...
در همین زمینه: 21 صعود به اورست صعود به اورست توسط اولین زن عرب کوهنورد روسی در مسیر فتح اورست جان...
لینک دائم
لینک دائم
تاريخ پنجشنبه 1392/09/28 سـاعت 11:28 بعد از ظهر نويسنده آیدا وامیر به یادت هستم به یادت هستم میرم...
تاريخ پنجشنبه 1392/09/28 سـاعت 11:28 بعد از ظهر نويسنده آیدا وامیر| | به یادت هستم به یادت هستم میرم...
جست و جو ی پیشرفته